Senin, 11 September 2017

FANA DI DALAM KENYATAAN

T
Fana dalam cahaya, Dan lebur dalam api

^Inilah yang bernama ALLAH yang sebenarnya^
ALIF-kenyataan HAYATULLAH DZAT
KAF-- kenyataan ALIMULLAH
.
BA -- Kenyataan KUDRATULLAH
RO --Kenyataan IBADATULLAH
^Inilah KeMaha Besaran TUHAN ALLAH AZZAWAZALLA^

Kalau kita simpunkan menjadi satu

1) ALLAH : Adalah Nama bagi DZAT yang WAJIBAL WUJUD
AKBAR : Adalah Nama bagi SIFAT HAYATULLAH DZAT
.
2) ALLAH : Nama bagi BATHIN, ALLAH TA'ALA
AKBAR : Nama bagi ZOHIR

Jadi yang sebenar-benarnya Takbir itu adalah  :
Menunjukkan keadaan ALLAH pada MUHAMMAD
ARTINYA :
ZOHIR TUHAN ada pada MUHAMMAD dan BATHIN MUHAMMAD ada di TUHAN
Ber'arti: Yang Menyembah juga yang disembah


Maka yang berlaku dalam keadaan Sembahyang itu, adalah rahasia Allah semata - mata
DALILNYA :
LAYA' BUDULLAH ILLALLAH
ARTINYA : TIADA YANG MENYEMBAH ALLAH, HANYA ALLAH

Naiknya Nafas    -- SIFAT
Turunnya Nafas -- DZAT
Hilangnya Nafas -- ASMA
Naiknya Nafas,   -- BUKAN HURUF
Turunnya Nafas - Bukan suara Ataupun dengung
Lenyapnya Nafas -Turunnya Nafas Naiknya Nafas - Bersatunya Nafas.

A I U = Aku ini hidup
LA HURUFIN WALA SAUTIN.
"Tiada huruf Tiada suara Tiada kata-kata".
KUDRAT,ILMU,IRADAT,HAYAT,SAMA,KALAM,SHIFAT 7,BASAR,
INSAN
IMAN,RAHASIA ISLAM,NYATA
TAUHID
HATI MA'RIFAT, DZAT ,TUBUH MA'RIFAT.
AF'AL
SIFAT
ASMA
LAISA
TA'ALA SANI TA'AIN AWAL LA TA'AIN
ROH IDHOFI UJUD IDHOFI ALLAH
RAHASIA SIR DZAT, ROH ROH
NYAWA
PENGRASA PENGLIHAT PENDENGAR PENCIUM
KAKI PUSAT DADA KEPALA

Maghrib Ashar Zuhur Subuh
ISYA : meliputi seluruhnya ataupun dengan kata lain zahir bathin
.
-NYAWA ADAM-
SYARIAT : Tubuh
TAREQAT : Hati
HAKEKAT : Ruh
MA'RIFAT : Rahasia Nyawa MUHAMMAD FANA MUHAMMAD

-PADA ALLAH-
NUR MUHAMMAD = NUR ALLAH
HA dan ALLAH
"WAL AWAL WAL AKHIR"
: Inilah Zikir MA'RIFAT atau Rahasia (Sempurna) Kenal dan Mengenal

-HA ALIF-
Tidak berhuruf Tidak bersuara dan Tidak ada kata-kata.

AKU ADALAH AKU DALAM SEGALA HAL
Tidak akan diucapkan kalimat AKU : melainkan oleh orang yang berkawan dengan kelengahan dan oleh setiap orang yang terhijab oleh hakikat. Tidaklah semuanya benar bagi orang yang ber-AKU-AKU. Engkau berani mengatakan AKU ; sedang engkau masih terhijab/terdidinding dari padaku. Pesona dunia ini masih mencekam dirinya (dirimu), masing-masing akan menyambar dirimu dengan seruan kepad dzat dirimu, engkau saja masih didalam kegaiban yang kelam daripadaku. Maka apabila engkau telah melihat AKU; dan akupun telah bernyata dihadapanmu, maka tetapkanlah keteguhanmu, maka tiada Aku lagi, melainkan aku.

Telah kuciptakan atau kuadakan untukmu dan untuk sesuatu menjadi tujuan ;
antara lain tujuan itu ialah ;
"Cintamu kepada Dirimu sendiri".

Itulah tetesan waham atau kalimat yang engkau warisi.
Kata-kata Aku adalah egomu sendiri ; Aku berlepas diri dari anggapan yang demikian.
Dan tidak lain DZAT itu, melainkan kepunyaanku jua.
Dan tidak lain AKU itu, kecuali hanya untukmu semata.

Akulah yang dia itu : dan adapun hakikatmu itu bukanlah pula persoalan. Hanya sesungguhnya engkau berada pada pembagian yang bersifat waham atau dugaan saja (sangka-sangka).
Hal ini disebabkan karena caramu berfikir dan pencapaianmu pada pendakian jiwa dan persoalan. Engkau dalam setiap saat terbagi kepada :
"menyaksikan dan disaksikan"

Dua menjadi satu dalam bentuk perjodohan.
Jiwa yang mencapai dan persoalan yang dicapai.
Adapun hakikatnya sendiri tersembunyi jauh dibalik perjodohan itu, meninggi atasnya, jauh dari segala itu semuanya. Sekarang engkau bukan lagi DZAT dan perjodohan; tetapi engkau hanyalah RUH dari RUHKU, tiada nisbah bagimu melainkan padaku. Engkau tidak mengungkapkan hakikat ini, kecuali dikala terangkat daripadamu tirai penutup dan engkau memandangku ketika itulah engkau telah lenyap dari pada dirimu yang berjodohan yang bersifat serba duga/waham (sangka-sangka).

Dirimu yang sebenarnya yang bukan DZAT dan bukan pula dari persoalan. Tetapi hanya engkau semurni-murni RUH yang tidak terbagi-bagi atau JAUHAR, meninggi, tidak nisbah melainkan kepadaku. Maka engkau tidak lagi mengulangi mengata AKU.

Melainkan engkau mengatakan "ENGKAU TUHANKU"
Akumu itu adalah rahasiaku jua adanya.
Sebab telah engkau ketahui, bahwa AKU adalah untukmu semata.
Dan sekarang engkau adalah hambaku,
Jika engkau sudah melihatku, maka tiada lagi engkau dan apabila engkau telah tiada, maka tiada lupa ada tuntutan dan apabila tiada tuntutan hilanglah sebab, dan bila sebab telah lenyap tiada lagi nisbah, sampai disini sirnalah hijab.

Cinta Mutlak, Cinta hakiki tak mau dibelah dua, dia tetap satu, dia rahasia.
Inilah akidah/pendirian seorang sumber segala akal yang mengatur alam ini, yang terbit daripadany karena semata-mata limpahan dan anugerah.

Puncak segala akal ialah aqlul faal atau akal pembuat dan dialah yang mengatur bumi dan segala yang ada dalam bentuknya yang tetap.
Dan dialah masdar atau tempat timbul jiwa insani.
Oleh karena jiwa-jiwa itu senantiasa ingin hendak kembali kepadanya maka apabila manusia menyediakan dirinya untuk belajar dan menuntut dan merenungi dan tidak puas-puas/ tidak bosan-bosan menyediakan sedalam-dalamnya, niscaya akan beroleh dia akan kebahagiaan yang dimiliki orang lainnya yaitu dengan ma'rifatul kamilat atau pengetahuan yang sempurna.
Dan hakikat mujaradat atau hakikat semata, sampai tercapai pertemuan dengan al aqlul faal.
Permulaan dan kesedahan ujud adalah ALLAH. Diatasnya tidak ada apa-apa lagi, walaupun Adam dia jadi sendirinya dan tidak berkehendak kepada penciptanya/pencipta lainnya buat menciptakan dirinya.
Karena demikian timbullah bertali-tali dan berlingkar-lingkar yang tiada putus-putusnya.
Kamilat atau segala yang ada, yang lainnya adalah mashor atau kenyataan daripada adanya, daripada ilmunya dan iradatnya.
Dan daripadanyalah terambil hayat seluruhnya.
Memang alam itu adalah mendatang atau ardi. Sebab itu yang ada itu hanya satu pada hakikatnya. Bahkan dialah ujud semata, kainat yang Nampak. Jadi fahamnya kembali kepada keesaan ujud jua.

Beramal bukan ingin surga dan bukan pahala takut akan neraka,Tetapi karena Cinta.
Dan yang ada dalam diri sendiri.
Karena itu adalah tumpahan segala cinta. Jadi siapa-siapa yang telah sampai kepada cinta hakiki atau cinta mutlak atau cinta qudus, maka mereka berhak disebut INSAN KAMIL, atau dengan kata lain, MUHAMMAD INSAN KAMIL.

Muhammad insan kamil itu ialah: orang yang berAkhlak dengan akhlak Allah.
Orang yang bersifat dengan sifat Allah.
Orang yang berakal dengan akal Allah.
Orang yang berbuat dengan perbuatan Allah.
Orang yang berpandangan dengan pandangan Allah.
Semuanya demi Allah, bukan demi itu dan,ini.
Orang yang seperti ini pandangannya hanya satu ialah : SEMUA ITU ALLAH DAN ALLAH ITU SEMUANYA.
Inilah yang HAMBA maksud dengan :
FANA DALAM CAHAYA DAN LEBUR DALAM API.

HAKIKAT PENGENALAN TUHAN

Hakikat Mengenal Tuhan

ALIF:DZAT = Kuasa
LAM AWAL:SIFAT = Menerima Kuasa
LAM AKHIR:ASMA =Menjalankan Kuasa
HA : AF'AL = Menyatakan Kuasa

Hakikat lima Nabi pada diri :

1. Nabi Adam : JASAD
2. Nabi Ibrahim : HATI
3. Nabi Isa : ROH
4. Nabi Musa : MULUT
5. Nabi Muhammad : RUPA

IMAM pada diri :

Imam Syafi'i : PERBUATAN
Imam Hambali : KATA-KATA
Imam Hanapi : NIAT HATI
Imam Maliki : TUJUAN

MALAIKAT pada diri :

JIBRIL : Menyampaikan
MIKA'IL : Menghidupkan
ISROFIL : Sekali mati 2x hidup ISRA'IL : Tiap-tiap hidup mati

MARTABAT Diri ada 7 :

DIRI ditakluki oleh HATI
HATI ditakluki oleh JIWA
JIWA ditakluki oleh RAHASIA
RAHASIA ditakluki oleh SIFAT
SIFAT ditakluki oleh ZAT
ZAT ditakluki oleh ALLAH
ALLAH ditakluki oleh HAMBA atau DIRI

TA " 7" dalam Sembahyang :

Berdiri betul : KEPALA
Takbir : MATA
Sedekap : TELINGA
Rukuk : MULUT
Tahyat : BADAN
Sujud : TANGAN
Salam : KAKI

Titian :

KASAD : Kata hati
TAKRAT : Dikatakan
TAKYIN : Dikerjakan
IHRAM : Suci Lahir Batin
TUBADDIL : Berganti kuasa
MUNAJAD : Berganti kata
MIKRAJ: Sampai kepada Allah DZAT INSAN : Allah
MANUSIA : Allah Ta’ala
MUHAMMAD : Allah Aza wajalla
ALLAH : Allah Subhanahuwa Ta'ala
DZAT : Allah Ruhman
GHAIBUL GUYUB : Allah Rohim
DZAT HAKIKI : Allah Robbul Alamin

IMAN dan AMAL :
.
Iman yang diikuti, Amal Tidak diikuti
.
Iman itu senantiasa, Amal itu bersama-masa
.
Iman itu wajib, Amal itu Sunnat
.
Iman tiada beramal tidak merusak, amal merusak
.
Iman yang diterima, Amal tidak diterima
.
Iman masuk surga, Amal tidak masuk surga
.
Iman diberi Pahala, Amal tidak
.
Iman tiada ditimbang, Amal ditimbang
.
Iman boleh berpesan, Amal tidak berpesan, Nabi segalanya beriman serta selamat
.
Iman jika tidak menjadi kafir, Amal tidak, Nabi semuanya beriman dan beramal
.
Iman tidak mengharap, Amal mengharap

Isi Sembahyang :

Tiada yang lain hanya Allah YANG, lain daripada Allah salah inilah isinya Sembahyang
.
HAKEKAT SEMBAHYANG ADA TUJUH:
1. NIAT : Nafsuku
2. TAKBIR : Nyawaku
3. FATEHAH : Kepalaku
4. RUKUK : Tulangku
5. SUJUD : Dagingku
6. TAHYAT : Tanganku
7. SALAM : Kakiku

Keterangan Tauhid :
.
ROBUN ABDU : Allah Hamba
ABDU ROBUN : Hamba Allah
ANNA MUKODDIMU : Aku Kodim
WA ANNA KHOLKI : Aku Raja
WA ANNA MUHADDAS : Aku Baharu
WA ANNA MAHLUK : Aku Mahluk

Jalan Tauhid Ilmu Ma'rifat :
.
Jasadku bernama Allah, dari pada ALIF itulah AF'AL Allah
.
Hatiku bernama Muhammad, dari pada LAM awal itulah ASMA Allah
.
Nyawaku bernama Rasulullah, dari pada LAM Ahir itulah SIFAT Allah
.
Rahasiaku bernama ALLAH, dari pada itulah DZAT Allah

HADIST KUDSI:
WA AN YAKUN ABDA RABBAN BILASAKIN,
Artinya :
"Bermula itu Hamba Allah, jangan syak, jangan ragu, apabila ragu kafir, Kita yakin bahwa Allah itu benar-benar Ada dan Nyata, karena yang nyata ini tiada yang ada hanya Allah semata"

KATA SYEH MUHYIDIN IBNU ARABI:
MAN ROANI FAKROL HAK,
Artinya :
"Barang siapa mengenal ia akan daku sebenarnya Manusia"
MAN RONI WAHUWA UJUDUL HAK,
artinya :
"Aku lah yang sebenarnya Ujud Allah"

HADIST KUDSI :
"Manusia itu Rahasiaku, tiada lain Sifatku, dan Dzatnya, tiada lain adanya Aku, Allah nama Dzat, arti Dzat ada, itulah Diriku, baru bernama Hamba Allah, Tiada lain engkau itu hanyalah aku, dan Aku itu adalah engkau jua"
.
BIKANA MAKANA, BIYAKUNU MAYAKUNU,
Artinya
"Barang yang belum ada itu adalah Aku, dan Barang yang sudah ada itu adalah Aku jua"

Puji kejadian Manusia :

Sehari semalam dalam Rahim Ibu Pujinya -HU-
.
Tiga hari tiga malam Pujinya -HAK-
.
Tujuh hari tujuh malam pujinya
-ANALLAH-
.
Empat puluh hari 40 malam Pujinya
-SUBHANALLAH-
.
Tiga bulan Pujinya
-ALHAMDULILLAH-
.
Tujuh bulan Pujinya
-ALLAHU AKBAR-
.
Sembilan bulan 15 hari Pujinya
-LAILAHAILALLAH-
.
Setelah keluar dari Rahim Ibu Pujinya -HU ALLAH-
.
Jasad serta Nyawa HAMBA namanya, setelah diberi nama baru ALLAH namanya

HADIST KUDSI :

* TA’ALAMA MAFINAFSI WALA AKMA MAFI NAFSI,
Artinya :
"Hai Isa, engkau ketahui yang ada pada dalam diriku, dan Aku tiada tahu apa yang ada pada dalam dirimu"
FIRMAN ALLAH :
* WAANIK BUDUNI HAZA SIROTIM MUSTAKIM,
Artinya
"Tauhidkan oleh kamu akan Daku, dan turutilah Perintahku"
* KHOLAKOL INZANI DO’IFA,
Artinya
"Tiap-tiap Manusia itu lemah tiada Berdaya"
* UDHULUL JANNATA ANTUM WAARWAJUKUM TAKBARUN,
Artinya :
"Masuklah Kamu kedalam Syurga, serta Jodoh Kamu"
* FAAMINU BILLAHI WAROSULAH,
Artinya
"Jika kamu percaya padaku, Turutilah Perintah Rasulku"
* IN KUNTUM SODIKIN,
Artinya :
"Apa sebab engkau ceraikan Rohmu dengan Jasadmu, jika engkau mengetahui"
* FAKULUMAN BIROIRI AKMAL AKMALUHU MARDU DATIN LATAR BALU,
Artinya :
"Hai Malaikat, Tamparkan Amalnya mereka itu kehadapan mukanya"

* ALAINYA MAYINUN WAKOD HOLAKTUKA MIN KOBLU WALAM TAHU SYAIYIA,
Artinya :
"Aku telah menjadikanmu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu"
.
* INNI JAALTUKA FIL FUADIMUHADISTI,
Artinya :
"Kujadikan engkau bercakap-cakap dalam Hatiku"
.
* WAL ABINU KOLBI FI FUADI ANISI,
Artinya :
"isi hatiku hanyalah tetap engkau Sendiri"
.
* ANA MAN AHWA WAMAN AHWA ANA,
Artinya :
"Segala yang aku rindui itu ialah aku"
.
* NAHNU ROHANI HALALNA BADANA,
Artinya :
"aku adalah dua Jiwa bersatu di satu Badan"
.
* FAIZA ABSOR TAHU ABSOR TANA,
Artinya :
"Bila engkau lihat aku, terlihatlah Engkau"
.
* AL ABDU ROBBUN WAROBBU ABDUN, Artinya :
"Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Hamba jua"
.
* IN KULTA ABDUN FAROKA ABDUN,
Artinya :
"Kalau Engkau katakan Hamba, padahal aku adalah Tuhan"
.
* AN KULTA ROBBUN ANNA YUKALLA,
Artinya :
"Kalau Engkau katakana Tuhan, yang mana yang diperintah"
.
* MAIZTA RUHUKA FIRRUHI KAMA,
Artinya :
"Telah bercampur Rohmu dengan RohKu"
.
* TUM SYIDUL HIOMRATA BIL MAIL ZALLALI,
Artinya :
"Laksana bercampur Hamba dengan Air Jernih"
.
* FAIZA MAZZAKA SYAINU MAZZANI,
Artinya :
"Bila menyentuhmu akan sesuatu, maka Tersentuhlah Aku"
.
* FAIZA ANTA ANA FIKULLI HALIN,
Artinya :
"Sebab itu Engkau adalah Aku"

HADIST KUDSI :
MAN AROBTU ROBBI BIROBBI,
Artinya :
"Jika Engkau ingin melihat Aku, LIhatlah Diri Mu"
WAFI ANFUSIKUM APALAH TUBSIRUN,
Artinya :
"Aku di dalam Jiwa Kamu, Kamu tiada mengetahui"

Apakah arti : JUNUB, JANABAT, MUKORONAH ?

1. Junub Artinya Mahluk
2. Jenabat Artinya Islam
3. Mukoronah Artinya Ilmu

Siapa itu JUNUB, JANABAT, MUKORONAH ?

1. Junub Adalah Laut
2. Jenabat Adalah Bumi
3. Mukoronah Adalah Mani

Bermula Arti Laut ialah Sirr kita, Ilmu adalah Rahasia kita, Bumi itu adalah Tubuh kita, bermula berkata-kata dengan Perempuan itu dan Sirr kita pada perempuan itu, itulah Junub namanya, Dan Jamak Perempuan itu Janabat namanya, Bercampur Air Laki-laki dengan perempuan itu Mukuronah namanya (Sirr sama), Bermula Junub itu Tamu namanya, Janabat itu Jamak namanya, Dan Mukoronah itu : Rahman, Rahim namanya

ORANG JANABAT ITU ADA 4 PERKARA:

1. WADA
2. WADI
3. MANI
4. MANIKAM

^ WADA Artinya : selagi di dalam Otak kita
^ WADI Artinya : Ditengah kening kita
-MANI Artinya : selagi didalam Dada kita
^ MANIKAM Artinya : selagi di dalam Pusat kita

Maka tetap didalam Pusat menjadi 3 macam:
1. ISTINJAK
2. JUNUB
3. JANABAT

Yang bernama Istinjak itu Mani, Tatkala didalam Fuad Kalam, kemudian jatuh kepada Bumi Rahmat Allah dari pada tempat yang bernama KUNTU KANZAN MAHFIAN, sudah tetap didalam Bahrul Alam namanya, Ketahuilah tentang WADA, WADI, MANI, MANIKAM, serta kesempurnaannya Istinjak itu, Jika tidak mengenal yang tersebut diatas maka tidak sempurna islam itu, Kering Air Laut tiada Suci Mandinya, dan Sembahyangnya, maka tiada Syah segala Halnya

MENYATAKAN WADA, WADI, MANI, MANIKAM:

1. WADA itu jadi Kaki, jadi Tubuh, jadi Tanah, jadi Jibril
2. WADI itu jadi Darah, jadi Jantung, Jadi Mika'il
3. MANI itu jadi Angin, jadi Tembuni, jadi Limpa, Jadi Isrofil
4. MANIKAM itu jadi Api, jadi Uri, jadi Empedu, Jadi Isro'il

"Malaikat Jibril pada mata Putih, Malaikat Mika’il pada mata Hitam, Alis mata itu bernama Isrofil, Mata yang Terang itu bernama Isro'il dan Muhammad Rasulullah"
-HATI itu bernama ABU BAKAR,
-Hati yang Terang bernama UMAR,
-Warna Jantung bernama USMAN
-dan Empedu yang Hitam bernama ALI
1. Jalannya mati
2. Hilangnya mati
3. Selamanya mati
4. Tempatnya mati

Empat Perkara tadi pembukaan ghaibnya dzat Allah, oleh karena itu sayangilah, setelahnya menerima keterangan yang dibawah ini :

1.) Jalannya Mati : Jalannya mati ialah Hidayatullah, maksudnya menunjukan kerajaan yang dirakit didalam tubuh manusia jadi dzatnya yang tidak berpindah lagi
.
2.) Duduknya Mati : Duduknya mati itu petunjuk Allah yang selamat dari keadaan mati, artinya tahu kesempurnaannya
.
3.) Ketemu Mati atau Selamanya Mati : ialah sabar, artinya pasrah segala-galanya kepada tuhan : Iradatullah
.
4.) Tempatnya Mati : Tempatnya mati itu adanya didalam pekerjaan Allah, maksdunya ialah sempurnanya dzat yang mempunyai sifat esa,

supaya diketahui keterangannya dibawah ini :
1. Syahadat tidak pakai Iman
2. Takbir tidak pakai Tauhid
3. Syariat tidak pakai Ma’rifat

Syahadat tidak pakai iman nyatanya tunggal,
Takbir tidak pakai Tauhid kenyataannya hilangnya tunggal, yang senang didalam dzatullah yang tunggal yang senang kepada sifatullah :
yang sempurna sifatnya maka inilah yang menerangkan waktu roh mulai keluar :
1.) Mula-mula dari badan ialah dari telapak kaki pujinya "LAYAKRUJULLAH ILALLAH"
2.) Roh jalan lagi, berhenti di lutut pujinya "ILAAHU ALLAH"
3.) Roh jalan lagi, berhenti di pusat pujinya "LAMAUJUD ILALLAH"
4.) Roh jalan lagi, berhenti di hati pujinya "YAHU ILALLAH"
5.) Roh jalan lagi, berhenti khalkum pujinya "YUWA ILALLAH"
6. Roh jalan lagi, berhenti dimuka pujinya "HAK ILALLAH" 7. Roh jalan lagi, berhenti di mata pujinya "Nyawa si badan sepi"

Adapun ghaibnya, kenyataannya ada 6 perkara :

1. Jaman geraknya mati rupanya hitam, jaman yang keluar dari badan kita pribadi
.
2. Melihat warna merah, pekerjaan yang masih samar-samar
.
3. Melihat warna kuning, itupun masih remang-remang
.
4. Melihat warna putih, itu tandanya sudah kumpul, jadi keadaan mati yang tunggal gilang gemilang cahayanya, itulah tanda bayangan dari keadaan mati yang sempurna, yang terang tidak ada yang menghalanginya, tapi walaupun demikian belum sampai jua sebab masih jauh dari rasa gaib, dari itu harus percaya kepada qudrat yang kuasa, Tauhid maksudnya pasrah kepada kehendaknya, ma'rifat maksudnya tahu kepada ilmunya, islam maksudnya selamat dari ilmunya
.
5. Melihat yang belum tahu pada warna, Sejati yang mulya tak ada batasnya
.
6. Lengkap riwayatnya yang menerima anugerah yang maha suci

1.) Nabi Ibrahim : Nyawa = Wujud = Ada
2.) Nabi Yusuf : Cahaya = Sifat = Rupa
3.) Nabi Isa : Roh = Johar = Nyata
4.) Nabi Muammad : Nur = Roh = Kedalam
5.) Nabi Musa : Ceritaan = Nafas = Keluar
6.) Nabi Daud : Suara = Hawa = Darah
7.) Nabi Sulaiman : Kesaktian = Nafsu = Tulang

-Alif : Allah = Jibril = Nafas
-Lam : Ta’bil = Mikail = Tanafas
-Lam : Jalalah = Isrofil = Anfas
-Ha : Adadah = Isroil = Nufus
^Tasjid : Haruman, Jaruman,
^Mukarobin : Nafas Nafsiyah


Sabtu, 09 September 2017

KENYATAAN INSAN

Perkataan NUR Perkataan ROH ;
Aku yang Awal Dia yang Awal
Aku yang Akhir Dia yang Akhir
Aku yang Zahir Dia yang Zahir
Aku yang Bathin Dia yang Bathin

Bila mana kita mengata ALLAH itu adalah MUHAMMAD ,,
Bila mana MUHAMMAD mengata ALLAH itu adalah TUHAN

NASAR ZAHIR NASAR BATHIN ;
Api NUFUS
Angin AMPAS
Air TANUFUS
Tanah NAFAS

Kenyataan yang sebenarnya ;
1. Kenyataan Tubuh pekerjaan Hati
Kenyataan Hati pekerjaan Roh
Kenyataan Roh pekerjaan Nur
2. Kenyataan Nur pekerjaan Kutub
Kenyataan Kutub pekerjaan Hati
Kenyataan Hati pekerjaan Tubuh
3. Kenyataan Tubuh pekerjaan Hati
Kenyataan Hati pekerjaan Roh

INSAN ;
Berjasadkan Rohani
Bernyawakan Nurani
Rahasia Idhafi

NABI ;
Berjasadkan Nurani
Bernyawakan Idhafi
Rahasia Rabbani

NAMA-NAMA ROH ;
ROH BANYAK MEMPUNYAI NAMA DAN TINGKATAN :
Kalau diri manusia masih merupakan satu titik, Roh Nabati namanya.
Kalau ia segumpal darah, Roh Jamadi namanya.
Kalau ia segumpal daging, Roh Wajdi namanya.
Kalau ia bergerak, Roh Hayati namanya.
Kalau ia dilahirkan, Roh Hayawani namanya.
Kalau ia menyusu, Roh Nafsani namanya.
Kalau ia berbicara, Roh Insani namanya.
Kalau ia mempunyai akal, Roh Nurani namanya.
Kalau ia sampai umur, Roh Ruhani namanya.
Kalau ia setengah umur, Roh Rahmani namanya.
Kalau ia berumur 40 tahun, Roh Jamali namanya.
Kalau ia sudah tua, Roh Kulli namanya.
Kalau ia mati (mengenal perkataan ma’nawi dari pada mati), Roh Ma’nawiah namanya.
Kalau ia di dalam kubur, Roh Rabbani namanya.
Kalau ia bangun dari kubur, Roh Illahiyah namanya.
Mengenal salah satu dari itu, Roh Ruhul Arwah namanya.

Segala-galanya ini dengan perintah dari RUHUL QUTUB.
Dan bernama ROH IDHAFI dan bernama ROH 'ULWI dan bernama WUJUD IDHAFI dan WUJUD 'AAMI.

Jumat, 08 September 2017

TATKALA BISMILLAH DITURUNKAN

Tatkala bismillah diturunkan

Al-kisah : ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan..
Awan-awan bergerak ke timur..
Kemudian…
Angin-angin menjadi tenang..
Lautan bergelora,
Bintang-bintang semua mendengarkan dengan pendengarannya,
Syaitan-syaitan di lempar dari langit.
Demikian kehebatan ketika turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim.

Maka tidaklah berlebihan jika ayat ini menjadi bacaan pada setiap pembukaan surah, dan ayat ini juga menjadi bacaan pada saat memulai suatu pekerjaan.

Ayat ini berawal dari huruf Baa',
Huruf Baa' .. akan tidak bermakna apa-apa jika tidak mempunyai titik,
Maka pada titik itulah Rahasia dari segala Rahasia ini di mulai..
Orang dapat membaca ayat AlQur'an tanpa baris..
Namun kita tidak dapat membaca ayat tanpa titik..

AlQur'an itu hanya dapat di baca jika ada mempunyai titik-titik-nya
Setelah itu barulah datang huruf yang pertama yaitu : ALIF.

Di dalam Al-Quran hanya ada tiga titik..
Huruf ber-titik yang ada dalam Al Quran berjumlah 102.440 huruf
dari keseluruhan huruf yang berjumlah 320.779.
Berarti huruf yang bertitik menjadi Nyawa bagi Alqur'an itu sendiri.
Karena hampir setiap perkataan mempunyai huruf yang ber-titik.
Kita perlu selami hal ini lebih mendalam..

Sebenarnya apakah peranan titik-titik ini pada asal usulnya yang pada awalnya tiada yaitu : Zaman kosong.

Zaman kosong hanya ada dzat yang Maha Agung saja, yaitu zaman Dia bersifat Salbiyah
Firman Allah:
"Bukankah (sesungguhnya) telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?"
(Al Insan ayat 1)

Ayat diatas menunjukkan telah datang di suatu zaman yang kita tidak tahu kapan..
Saat itu manusia zahir dan batin masih belum lagi ujud dan tidak tau abad kapan atau mungkin belum ada abad, yang Wujud ketika itu hanya Dzat-nya saja.
Bahwa pada zaman tersebut.. Rohani belum dijadikan oleh Tuhan atau Nur Muhammad belum lagi Ujud, zaman ini di sebut sebagai :
La Ta'ayun (zaman yang tiada kenyataan)
artinya : Pada zaman ini kita tidak dapat membuat apa-apa

Firman Allah didalam hadis qudsi :
"Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, Aku ingin di kenal, lalu Aku ciptakan makhluk ini, agar mereka mengenal-Ku".

Zaman ini di kenal sebagai.
Ta'ayun Awal
(Kenyataan yang pertama)
Yang mana pada zaman ini awal makhluk hendak dijadikan oleh Allah agar makhluk yang di jadikan-Nya itu mengenal-Nya,
Zaman ini sudah ada satu kenyataan awal ilmu yaitu zaman keagungan sifat Tuhan,
zaman ini kita mengetahui bahwa Tuhan itu rupanya berbeda dengan makhluk yang mana Dia bersifat Salbiyah
"BI KANA MA KANA"
Maksudnya:
(Bersama-KU ada apa yang telah ada).
apa yang telah ada….?
Nur ala Nur (cahaya diatas cahaya)
Kemudian diikuti dengan…
"BI KANU MA YAKUNU"
Nurullah Maksudnya.. :
(Bersama-KU akan ada apa saja yang akan ada)
Apakah yang akan ada..?
Awal kejadian atau Hakekatul Muhammad yang berasal dari anasir WUJUD, ILMU, NUR dan SHUHUD,
Yakni…
Asal WUJUD dari DZAT,
Asal ILMU dari SIFAT,
Asal NUR dari ASMA dan
Asal SHUHUDdari AF'AL
Yaitu daripada ALLAH
Zaman ini adalah..
Zaman dua titik (Ta'ayun Sani)

Kemudian Barulah dilengkapi Allah dengan kenyataan yang ketiga yaitu..
Zaman tiga titik ( Ta'ayun Salasa)
"FA WUJUDUL 'AWALIMI BI"
Maksudnya:
(Adanya sekalian alam ini adalah dengan-Ku)
Semuanya hal ini wajib diketahui…,
ASAL-KU KOSONG-NOKTAH-SATU
DARI HA DICIPTAKAN DIMASUKAN
DIKELUARKAN.

Kebenaran tidak sama dengan kata-kata, disini kata-kata hanya sebagai pengantar, untuk bisa menyaksikan kebenaran maka lampauilah kata-kata itu sendiri, semoga apa-apa yang sudah disampaikan disini bermanfaat untuk kita semua.
Dalam dirimu ada rahasia Allah
Tanggung jawabmu menjaganya
Mengenal diri kewajibanmu
Makrifatullah jalan sebenarnya.

Tiada hidup dan tiada mati
Mati itu hanyalah khayalan
melainkan kita bertukar alam
Tanggung jawab tak terlupakan.
Tiada nyata hanya Allah
Kita penyata sifat DiriNya
Tiada mati tiada terhenti
Hanya kita harus kembali.

Wassalam

HAKIKAT DISEBALIK ISA A.S

Ketahuilah Nabi Isa telah dikandung oleh seorang dara perawan bernama Maryam melalui kekuasaan Tuhan, maka nabi isa As dianggap sebagai manusia dan sekaligus anak Tuhan.
Hal yang tidak dapat dipahami dengan akal ini kemudian diterima dengan keimanan karena menyadari bahwa bagi tuhan segala sesuatu adalah mungkin.
Bahwa,,,
Semua kepercayaan Monoteis menganggap bahwa Tuhan adalah Maha pencipta, pemelihara, mencintai dan mengasihi serta melindungi umat manusia.

Yang menarik dari Monoteis kristen adalah bahwa mereka menerima suatu 'trinitas' dimana menurut mereka bersama tuhan dan nabi Isa As ada 'pihak ketiga' yakni Ruhul Kudus.
Tuhan diterima sebagai Bapak, nabi Isa As sebagai Anak dan perawan Maryam walaupun bukan termasuk dari Trinitas namun menempati kedudukan penting karena di pandang sebagai perantara.

Ruhul Kudus inilah yang bekerja demi kebaikan umat manusia,
Ruhul kudus berbeda dari bapak dan anak, namun bagian yang tidak terpisahkan karena mempunyai sifat yang sama yaitu ke-Ilahian.
Ruhul kudus itulah Nur Muhammad SAW
"KUNTU AWALAN NABIYYINA FIL KHALQI WA AKHIRIHUM FIL BATSI"
Aku (AHMAD) yang awal-awal dari pada sekalian Nabi-nabi dan Rasul-rasul semua yang ada di dalam RAHASIA awal-awal keadaan, dan adalah Aku (MUHAMMAD) yang menjadi kesudahan mereka itu di dalam masa ke dzahiran.

Aku yang Awal, Aku yang Akhir, Aku yang Dzahir dan Aku yang Batin.
Aku yang buka dan aku yang Tutup, Aku yang menghimpun semuanya.
Seperti Nafas kepada Ruh, Ruh kepada Nyawa, kemudian Nyawa meliputi seluruh tubuh.
Itulah Ahmad kepada Muhammad kepada seluruh Rasul, rupa Muhammad.

Yang menjadi fokus perhatian adalah nama kebesaran bagi Insan Muhammad yang ada di Madinah di dalam hal kerasullan.

Al-Insan itulah yang telah kembali .
Inilah contoh bagi kita agar mengenal betul-betul junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang bermakam di Madinah.

Adapun Ahmad adalah Muhammad terhimpun Rasulullah tetap hidup selama-lamanya..,
Itulah yang dinamakan Tasauf yang benar-benar hak adanya.
Karena Tasauf adalah Ilmu Rabbani yang menyatakan pandangan SALASIYAH yang melampaui akal dan fikiran yaitu perihal keadaan awal-awal yang telah ada tentang keadaan Allah SWT yang sebenarnya.
Sedangkan yang mengatakan Muhadast adalah hukum akal saja, itu hanya paham tasauf pasaran dan tidak boleh diterima.
Mengapa.. ?
Bila diterima berarti syahadat tidak sempurna, karena tidak mengetahui ujung pangkal siapakah sebenarnya Diri.

"ANA ABU ARWAH WA ADAMA ABU BASHAR"
Aku bapak sekalain ruh dan Adam bapak sekalian tubuh

Semua telah terhimpun di dalam Nur Muhammad SAW yang bernama Nur Kibriya, U.. Muhammad yaitu Nur sifat kebesaran Nya, Rahmat dan berkat Muhammad yang telah Maujud atas seluruh Rasul termasuk Al-Insan yang ada di madinah itu adalah Nur Kibrinya U.. Muhammad yakni Nur (sifat) kebesaran Rahmat dan berkat safaat Nabi besar Muhammad SAW yang telah maujud yang sangat mulia di dalam alam ini.

Itulah maksud dari pada paham perkataan ahli Tasauf tentang :
"SHUHUDUL KASRAH FIL WAHDAH dan SHUHUDUL WAHDAH FIL KASRAH"

Maksudnya :
Pandang akan keadaan Al-Insan yang banyak itu terhimpun di dalam satu kesatuan dan tetap memandang hanya satu RAHASIA yang banyak kepada Nur Muhammad SAW yaitu Nur Kibriyah U..

Dalam pemakaian Ilmu Hakekat
"SHUHUDUL WAHDAH FIL KASRAH"
Nafas kita keluar dari kepala keliling, lalu memasukan dan tahan dua detik lalu mesrakan setelah itu di keluarkan nafas pelan-pelan.
Itulah pemakaian Rahasia memandang yang banyak.

"SHUHUDUL WAHDAH FIL WAHDAH"
Memandang satu diri yang Satu,
Santau,tenang, tunduk kepala tahan nafas sambil melihat dari hulu-hulu sampai seluruh batang tubuh kita.
Mesrakanlah baik-baik nafas, dengan lembut.., keluar nafas tidak ada rasanya, itulah yang disebut oleh Al Arif Billah tentang
"AHMAD AMINULLAH AINUL HAQ"
Turun Rasulullah SAW….
Simpul tentang itu bertubuh Rohaniah dzahir dan batin adanya.
Itulah ilmu tanpa suara tanpa cerita yang berputar-putar.

Kamis, 07 September 2017

DZAT WAJIBUL WUJUD

Maha suci Allah dari segala macam perumpamaan.
Walaupun demikian di dalam Al Qur’an, keberadaan wujud Allah merupakan keberadaan wujud yang paling dimanifestasikan.
Setiap yang berwujud akan mempunyai nama dan sifat.
Tuhan adalah Cahaya langit dan bumi. Perumpamaan Cahaya Allah adalah seperti rongga dalam dinding.
Dalam rongga itu ada pelita.
pelita itu dalam bola kaca.
Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak zaitun yang diberkati, yang tumbuhnya bukan di timur dan bukan di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir berkilau dengan sendirinya, walaupun api tidak menyentuhnya. Cahaya di atas Cahaya.
Allah menuntun dengan Cahayanya kepada Cahayanya bagi siapa saja yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segalanya
(An-Nur 24 : 35).

(Cahaya itu menerangi) rumah-rumah di dalamnya Allah berkenan untuk dihormati dan disebut Namanya dan bertasbih di waktu pagi dan petang
(A-Nur 24 : 36).

Keberadaan (eksistensi, kehadiran) Dzat yang dimanifestasikan disebut wujud idhopi, dinamakan juga bayangan. Sesuai firman Allah :
Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhan memanjangkan bayang-bayang-Nya
(Al-Furqaan 25 : 45).

Agar dia bisa merefleksikan bayangan dirinya Sendiri, maka dia telah membuat cermin-cermin yang beraneka ragam dari Dirinya Sendiri.
Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan cermin-cermin tersebut. Cermin yang baik adalah cermin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap (sifat Jamal dan sifat Jalal).

Dalam hal ini ternyata manusia mempunyai sifat seperti cermin tersebut, karena manusiapun mempunyai dua sisi, yaitu qolbu sebagai sisi terang dan jasmani sebagai sisi gelap.

Semakin terang qolbu, semakin jelas pula qolbu merefleksikan Tuhan, sesuai dengan Hadits Qudsi :
Aku tidak bisa berada di bumi ataupun di langit, tapi aku bisa berada dalam hati seorang mukmin yang benar

Di dalam setiap rongga anak Adam, Aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dada, di dalam dada ada qolbu, di dalam qolbu ada fuad, di dalam fuad ada syagofa, di dalam syagofa ada sir, di dalam sir ada Aku tempat Aku menyimpan rahasia …
(Hadist)

Setiap cermin tidak ambil bagian dalam pengamatan, cahaya yang terang benderang dan kegelapan cermin merupakan alat pengamatan.
Walaupun cerminnya beraneka ragam, namun Wajah Sang Pengamat Tetap Satu. Bila kemudian cerminnya hancur luluh, Wajah Sang Pengamat Tetap Abadi ….

SIFAT-SIFAT DZAT

Sifat Dzat adalah merupakan manifestasi dari Asma dan Asma merupakan manifestasi daripada Dzat.
Berarti Sifat juga merupakan manifestasi daripada Dzat.
Di dalam setiap Sifat Dzat terkandung suatu potensi untuk bertindak dan berbuat yang akan menimbulkan akibat-akibat.
Sebagai akibat penciptaan maka muncul kehidupan.
Adanya kehidupan mengakibatkan munculnya kesadaran akan adanya Dzat. Bila tak ada kehidupan maka tidak akan ada yang menyebut Asma Allah.

Yang pertama kali mengajukan konsep sifat dua puluh dari Dzat adalah Abu Hasan Al Ashary, ulama besar pendiri mahzab Ahlussunnah Wal Jamaah yang ahli dalam Ilmu Kalam (ilmu Usuluddin).
Konsep sifat dua puluh tersebut sampai saat ini telah dikenal dan diyakini oleh masyarakat Islam secara luas.
Pada waktu itu konsep Al Ahsary ini banyak mendapat tantangan dari para ulama lainya, diantaranya adalah Hambali dan Al Ghazali yang berpendapat bahwa masalah Ketuhanan tidak bisa dijangkau hanya atas dasar konsepsi akal manusia, Ilmu Kalam ajaran Al Ashary dianggap sebagai penyebab timbulnya silang pendapat diantara sesama Umat Islam.

Adanya perselisihan pendapat diantara para ahli Ilmu Kalam, para ahli filsafat Islam dan para ahli Ilmu Fiqih mengakibatkan umat Islam terpecah belah menjadi bermacam-macam aliran (mazhab), antara lain adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki dan Mazhab Safi’i.

Al Ghazali berhasil mempersatukan pola fikir para ahli syari’at Ilmu Kalam dan pola pikir ahli syari’at Ilmu Fiqih dan juga pola pikir mereka dengan para sufi ahli Tasawwuf. Menurut Al Ghazali : Pendekatan diri dan ma’rifat kepada Allah tidak bisa dilakukan melalui Ilmu Kalam maupun melalui Ilmu Fiqih, akan tetapi harus melalui jalan yang ditempuh oleh para sufi ahli tasawwuf yaitu : Bersihkan hati, istirahatkan pikiran melalui dzikrullah untuk mencapai fana dan kasyaf.
Jalan tersebut penuh dengan bermacam-macam tantangan dan ujian dari Allah yang harus diatasi dengan tetap berpegang pada Tali Allah, bersih hati, rasa kasih-sayang, ketawakalan, kesabaran dan keihklasan serta dzikrullah, mengingat Allah.

Oleh karena dengan dzikrullah itulah hati akan menjadi tenang dan tentram, tidak akan ada perselisihan lagi, karena sadar bahwa Allah-lah Yang Maha Benar.
Akhirnya mi’raj melalui proses fana dan kasyaf.
Kesempurnaan keberagamaan seorang adalah bila dia telah mencapai tahapan iman, islam dan ihsan.
Iman bisa dipelajari melalui ilmu Usuluddin. Islam dipelajari melalui ilmu Fiqih. Ihsan hanya bisa dicapai melalui tasawwuf.

Al Kisah : Ada seorang yang bertanya kepada Rosulullah : Ya Rosulullah apakah Ihsan itu? Kemudian Rosulullah menjawab : Ihsan ialah keadaan ketika engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihatnya, bila sekiranya engkau tidak melihatnya, maka Allah akan melihat engkau.

Para ulama Tasawuf mengatakan bahwa Syare’at tanpa Haqekat adalah hampa, sedangkan Haqekat tanpa Syare’at adalah batal…
Junaed Al Bagdady mengatakan : Syare’at tanpa Haqeqat adalah fasik, sedangkan haqekat tanpa Syare’at adalah zindik, bila seseorang melakukan keduanya maka sempurnalah kebenaran orang itu.
Seorang sufi, dia fana dalam dirinya dan baqa dalam Tuhannya.
Menurut beliau tasawuf adalah mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat tercela.

Menurut Asy-Syadzili tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan.
Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf adalah membina kebiasaan baik serta menjaga hati dari berbagai keinginan dan hasrat hawa nafsu.
Tasawuf adalah ilmu untuk memperbaiki hati dan menjadikannya memasrahkan diri semata-mata kepada Allah.
Jalan tasawuf dimulai sebagai ilmu, ditengahnya adalah amal dan pada akhirnya adalah karunia Allah.

Abu Bakar Aceh mengatakan bahwa Al Qur’an adalah sumber pokok, Hadits-Sunnah Rosul petunjuk pelaksanaan yang penting, sedangkan Tassawuf adalah urat nadi pelaksanaan ajaran tersebut.
Tasawuf adalah suatu seni perjalanan spiritual yang transendental, bukan merupakan pekerjaan intelektual melalui kajian ilmiah, bahkan menurut para sufi ilmu pengetahuan merupakan tabir yang sangat pekat.

Mengenai masalah mistik atau tasawuf ini Simuh cenderung memilih definisi dari kamus Inggris yang disusun oleh Hornby dkk yaitu :
Ajaran atau kepercayaan tentang haqekat (kebenaran sejati) atau Tuhan bisa didapatkan melalui meditasi atau tanggapan kejiwaan yang bebas dari tanggapan akal pikiran dan pancaindera.
Ciri khusus tassawuf adalah proses fana dan kasyaf.
Tasawwuf sesuai dengan ajaran Al Ghazali secara garis besarnya adalah pelajaran tentang tata cara memurnikan atau mensucikan jasmani dan ruhani, mensucikan lahir dan batin agar bisa menjadi insan kamil yang mendapatkan keridhoan Allah… disertai dzikrullaah sehingga mencapai proses fana dalam dirinya, baqa dalam Tuhannya, musnah ke-aku-annya, tenggelam dalam Tuhannya. Akhirnya kasyaf terbukanya hijab. Dari tulisan-tulisantentang tasawuf ini, jelas bahwa basis dari tasawuf adalah kesucian hati serta cara menjaganya dari segala hal yang bisa mengotorinya kemudian hasil akhirnya adalah hubungan yang benar-benar harmonis antara manusia dengan Penciptanya.

Dzat Allah merupakan sumber kehidupan. Akibat adanya sifat-sifat kehidupan muncul kesadaran akan adanya (keberadaan) Dzat. Bila tidak ada kehidupan (insan) maka tidak akan ada yang menyebut Asma Dzat (Allah), tak ada yang bersyahadat :
Laa ilaaha ilallaah Muhammadarosulullaah…
Pernyataan pertama Laa ilaaha ilallaah memberi nafas kehidupan kepada pernyataan kedua Muhammadarosulullah sedangkan pernyataan kedua menyatakan adanya Dzat Allah.

Dengan demikian pernyataan pertama dan kedua sangat erat kaitannya, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan suatu kesatuan dua kalimah Syahadat.
Artinya kurang lebih adalah :
dua dalam kemanunggalan, manunggal dalam keEsaan Dzat Yang Maha Kuasa.
G

KEESAAN DZAT

Dalam KeEsaanNya Dzat mempunyai bermacam-macam Asma dan bermacam-macam Sifat.
Keberagaman Asma dan Sifat tidak menyebabkan Dzat bertambah menjadi lebih dari satu.
Dalam ke Esaan Nya, Dzat tidak menjadi berjenis-jenis.
Sifat yang beragam, pasangan dan juga kebalikkannya adalah satu didalam aspek keEsaan Dzat.
Misalnya Sifat Jamal-Terang dan Jalal-Gelap, Asma Hadi ( Yang Memberikan Petunjuk ) dan Asma Mudzil ( Yang Menyesatkan ), dimana Asma yang satu tidak mengganggu Asma yang lain.
Dengan demikian :
Siapapun yang telah diberi petunjuk Allah, maka tak ada sesuatu apapun yang bisa menyesatkannya,dan siapapun yang telah disesatkan Allah, Rosulullahpun tidak bisa meluruskannya.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang dapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkan-Nya,maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepada-Nya
(Al-kahfi 18 : 17)

Siapa-siapa yang dikehendaki Allah dibiarkan-Nya sesat, siapa-siapa yang dikehendaki Allah ditempatkan-Nyadi jalan yang lurus
(Al-Anam 6 : 39).

Sesungguhnya Dzat tidak mempunyai manifestasi apapun tanpa manifestasi dari Asma dan Sifat.
Apapun yang ada, sifat baik maupun sifat jahat adalah merupakan akibat dari manifestasi Asma dan Sifat, bukan manifestasi dari Dzat.

Dalam hal ini harus kita ingat bahwa semua kebaikan berasal dari Allah.
Dibalik ujian dari Tuhan yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik, karena selalu ada hikmah.
Semua keburukan yang terjadi pada diri kita, itu karena ulah kita sendiri yang melenceng dari sunnatullah.

Apapun kebaikan yang kamu terima, datangnya dari Allah.
Apapun bencana yang menimpa dirimu, karena kesalahanmu
(An-Nisa 4 : 79)

Bersabarlah menunggu keputusan Tuhan-mu, sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu sewaktu kau bangkit berdiri dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu malam dan tatkala bintang-bintang tenggelam saat fajar
(Ath-Thur 52 : 48-49).

Setelah kita menggali dan mempelajari kerangka teoritis atau hipotesa tentang Dzat serta penurunan martabat Dzat sampai kepada rincian Wahidiyyah maka secara garis besarnya akan tampak empat kerangka dasar dari hipotesa tersebut.

RAHASIA KEHIDUPAN

Nafas adalah rahasia dari hidup dan kehidupan, dengan nafas yang benar tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang tidak bisa di transformasikan
semenjak nyawa di masukkan ke dalam jasad manusia kedalam rahim ibunya hingga lahir kedunia, tidak sedetikpun nafasnya berhenti berzikir kepada diri si empunya diri (Tuhan alam semesta)

Apakah yang disebut nyawa ?
Nyawa adalah nafas rahasia, nyawa itu dijadikan dari jauhar basita, jika hilang nyawa diantara jasmani dan rohani maka seseorang itu akan mengalami apa yang di sebut mati, dan bahwa sesungguhnya nyawa itu terdiri dari 4 unsur kehidupan,
NAFAS, AMFAS, TANAFAS, NUFUS
****
****
Dan sesungguhnya hidup nafas itu karena amfas, hidup amfas itu karena tanafas, dan hidup tanafas itu karena nufus, dan hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itu adalah diri rahasia Allah SWT yaitu diri bathin kita, seperti firman Allah SWT di dalam hadis qudsi yang artinya : “manusia adalah rahasia ku, dan dirikulah rahasianya"

NAFAS : Nafas adalah nyawa tubuh kita, dan dia adalah sebenar – benar tubuh kita yang tidak mengenal cacat cela juga tidak mengenal binasa, Nafas itu letaknya di mulut, yang menjadi tempat keluar masuknya nyawa dari tubuh manusia adapun zikir nafas ketika masuk ke batang tubuh manusia adalah “ HU “.dan ketika keluar dari batang tubuh manusia adalah “ALLAH” Dan asal nafas itu dari huruf ALIF
.
AMFAS : Amfas adalah sejatinya hati nurani, yang menjadi nilai kepada ALLAH SWT amfas itu letaknya di hidung, yang menjadi tempat keluar masuknya rahasia dari tubuh manusia, Adapun zikir amfas ketika masuk ke batang tubuh manusia adalah “ HU “ dan ketika keluar dari batang tubuh manusia adalah “ALLAH” Dan asal anfas itu dari huruf ALIF – HAMZAH
.
TANAFAS : Tanafas adalah sebenar – benar diri yang berdiam di dalam PUAD, adapun zikir tanafas tetap diam dengan HU-ALLAH Dan asal tanafas itu dari huruf ALIF – HAMZAH BARIS BAWAH
.
NUFUS : Nufus adalah sebenar – benar rahasia yaitu Af’al kepada Dzat ALLAH SWT, nufus tempatnya di dalam tubuh manusia, dia tidak keluar, tidak kekanan, tidak kekiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak di depan, tidak ke belakang, dia adalah ALIF pada tubuh insan yang meliputi sekalian tubuh manusia, adapun zikir nufus tetap diam, dan terdiri dari huruf ALIF – HAMZAH BARIS DEPAN
--------
Nufus berada di katup jantung dan bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak menemukan dan memahami hakikat zikir nafas maka sesungguhnya orang tersebut tidaklah dapat mencapai makam SHOLAHUDDAIM
-------
Adapun nafas anak – anak yang masih di dalam kandungan rahim ibunya tidak keluar masuk melalui hidung dan mulutnya ( belum ada nafas dan amfas ) melainkan bernafas dengan tanafas dan nufus, Jadi zikir rahasia nafas itu adalah : ( A – AA – II – UU )

INILAH SALAH SATU ILMU DARI 9 ILMU YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIAMALKAN JIKA DIRIMU INGIN MENGENAL SEBENAR DIRIMU, SEBENAR NABIMU DAN SEBENAR TUHANMU, JIKA TIDAK MAKA DIRIMU ADALAH PENIPU
------------
“Jika ada seseorang bertanya: “Bagaimanakah aku harus mengeluarkan cinta dunia dari hatiku?” Maka jawabannya adalah: “Hendaklah memperhatikan cintamu pada Allah"
Ambillah alat ukur berupa cermin, lalu pandanglah dirimu melalui cermin itu, Perhatikanlah, apakah engkau seorang Mukim atau seorang munafik? Apakah engkau seorang yang bertauhid atau seorang musyrik?
Tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa menundukkan hawa nafsuku dan memabukkan akal ku dengan anggur cinta-Mu, agar aku kehilangan diriku guna memperoleh kesadaran-Mu, agar jiwa itu fana dan hidup dalam diri-Mu

Rabu, 31 Agustus 2016

AKU MAHA MELIPUTI

"Sadaraku, Muslimin dan muslimat ,Jika kau telah mengenal diriMu yang Sejati maka kau bukan lagi seonggok daging atau sekujur tubuh Apabila saat perkenalan itu telah tiba atau hari terahirmu, maka zikirMu tak lagi dengan suara atau dengan gerak, tetapi zikirMu adalah melihat siapa yang kau ingat, Kau akan melihat wajah Allah dimanapun kau berada, dan kau tak lagi akan melihat mati itu satu kematian, karena sesungguhnya ketika itu kau menyusuri ruang waktu, ketika itu kau adalah cahaya Allah di bumi ini
Dan kau akan tetap menjadi cahaya milik Allah saat di akhirat nanti, dan sesungguhnya karena kau adalah milik Allah, terserah kepada Allah mau dibuat apa engkau itu karena kembali kepada AsalMu, Setelah itu baru apa yang kelihatan itu akan berwajah kau, dan disitu jugalah keadaan yang mana yang memandang dan yang dipandang itu adalah kau yang esa, Kau melihat wajahMu sendiri ketika pandang memandang itu.
Jikalau kau sudah paham dan yakin segala sesuatu selain kau telah fana, itulah tandanya hatiMu itu telah mencapai ketahap puncak Ma'rifat, tahap mengenal dia dengan sebenar-benarnya pengenalan, Jika kau masih juga tidak faham dan yakin, maka akan diterangkan seperti ini untukMu yaitu berawal dari mengenal mani adalah penjelmaan dari bapak dan ibu atau yang disebut sulbi dan taraib ,Jadi mani itu adalah mulanya seberkas cahaya yang dikeluarkan oleh Allah dari mutu manikam
sehingga para Ulama berpendapat yaitu:
Mani adalah salah satunya dzat penjelmaan dari dua macam dzat (sulbi dan taraib)....
Dengan adanya KUDRATILLAHI yaitu berasal dari sulbi bapak, dan yang menjadi IRADATILLAHI yaitu berasal dari ibu ,Oleh sebab itu bagaimanapun birahinya kaum ibu, hal ini tidak terlalu nampak karena birahinya kaum ibu ini tidak dapat melampaui batasnya kudrat kaum bapak, Karna kaum ibu ini hanyalah iradat, maka ulama mengistilahkan "
SYURGA ITU DI ATAS TELAPAK KAKI IBU"
.
Untuk lebih jelasnya akan diterangkan dibawah bagian-bagian dari maksud yang di atas:
BAGIAN BAPAK: wadi, madi, mutu, mani, atau disebut sulbi.
BAGIAN IBU: tanah, air, angin, api, atau disebut taraib.
BAGIAN ALLAH: ruh idhafi, ruh ruhani, ruh rahmani, ruh jasmani
.
BAGIAN DARI GUDANG RAHASIA DISEBUT MUTU MANIKAM YAITU:
.Tanah itu ialah badan muhammad
.Air itu ialah nur .muhammad
.Angin itu ialah nafas muhammad
.Api itu ialah penglihatan muhammad
.
Awal itu ialah nurani„
Akhir itu ialah ruhani„
Zahir itu ialah insani„
Bathin itu ialah rabbani„ Nurani itu ialah nyawa„
Ruhani itu ialah hati„
Insani itu ialah tubuh„
Rabbani itu ialah rahasia
.
Nyawa itu ialah idhafi„
Hati itu ialah ruhani„
Tubuh itu ialah jasmani„
Rahasia itu ialah aku yang sejati„
Tubuh itu menyatu kepada hati Hati itu menyatu kepada nyawa„
Nyawa itu menyatu kepada rahasia„
Rahasia itu menyatu kepada nur„
Nur itulah bayang-bayang Allah yang sebenar-benarnya
.
Wadi... kalimahnya: LAA ILAHA
Madi... kalimahnya: ILALLAH
Mutu... kalimahnya: ALLAH
Mani... Kalimahnya: HU
.
Ruh jasmani kalimahnya:
YAHU
Ruh rahmani kalimahnya: IYAHU
Ruh ruhani kalimahnya: YAMANIHU
Ruh idhafi kalimahnya: YAMAN LAYISALAHU
Mutu manikam kalimahnya: MA'DAHU
.
TUJUH PETALA BUMI DIJADIKAN TUJUH TINGKATAN MARTABAT YAITU:
Pertama„ Sifat amarah
kedua„ Sifat lawwamah
Ketiga„ Sifat mulhimah
Keempat„ Sifat mutmainah
kelima„ Sifat radhiyatan
Keenam„ Sifat mardhiyah
Ketujuh„ Sifat ubudiyah
.
TUJUH PETALA LANGIT YANG DIMAKSUD DENGAN TUJUH MARTABAT YAITU:
Satu„ Lathifatul qolbi
Dua„ Lathifatul ruuhi
Tiga„ Lathifatul sirri
Empat„ Lathifatul ahfa
Lima„ Lathifatul hafi
Enam„ Lathifatul nafsu natika
Tujuh„ Lathifatul kullu jasad
.
JIKALAU TINGKATAN SEMACAM INI YANG KITA AMBIL HAKIKATNYA PADA ALAM KECIL YANG TERSEMBUNYI (terahasia) DALAM DIRI, MAKA ULAMA MENAMAKAN SEBAGAI BERIKUT:
Satu„ Hayatun jasadi bin-nafasi
Dua„ Hayatun nafasi bir-ruhi
Tiga„ Hayatun ruhi bis-sirri
Empat„ Hayatun sirri bil-imani
Lima„ Hayatun imani bin-nuri
Enam„ Hayatun nuri bil-qudrati
Tujuh„ Hayatun qudrati bi mu'alamullahi ta'ala dzatullah
.
ARTINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Satu„ Asalnya jasad dari nafas
Dua„ Asalnya nafas dari ruh
Tiga„ Asalnya ruh dari dalam rahasia
Empat„ Asalnya rahasia dari dalam iman
Lima„ Asalnya iman dari nur atau cahaya
Enam„ Asalnya nur atau cahaya dari qudrat
Tujuh„ Asalnya qudrat dari ke baqaan Allah
.
KALIMAHNYA SEPERTI INI:
Satu„ Hayatun jasadi hurufnya Alif kalimahnya LA
Dua„ Hayatun nafasi hurufnya Lam Awal kalimahnya ILAHA
Tiga„ Hayatun ruhi hurufnya Lam Akhir kalimahnya ILLA
Empat„ Hayatun sirri hurufnya Ha kalimahnya ALLAH
Lima„ Hayatun imani hurufnya Alif (Allah) kalimahnya YAHU
Enam„ Hayatun nuri hurufnya Lam (jibril) kalimahnya IYAHU
Tujuh„ Hayatun qudrati hurufnya Mim (muhammad) kalimahnya IYAHU YAMANIHU
.
Dengan demikian apabila kesemuanya ini kau leburkan kedalam ke-baqaan DZAT ALLAH, maka ulama menamakanNya sebagai berikut:
Satu„ Watujibul wajasadi fi fasaral qolbi
Dua„ Watujibul qolbi fi fasaral ruhi
Tiga„ Watujibul ruhi fi fasaral sirri
Empat„ Watujibul sirri fi fasaral imani
Lima„ Watujibul imani fi fasaral nuri
Enam„ Watujibul nuri fi fasaral qudrati
Tujuh„ Watujibul qudrati fi fasaral dzati fil dzati
.
"Maka uraian atau Tulisan yang di atas sampurnalah amalan orang ARIF BILLAH„